Menu
0318 610582

Klachtenregeling

We vinden het belangrijk om u de best mogelijke tandheelkundige zorg te bieden. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Het is ons streven om alle klachten in goed overleg met u en naar tevredenheid op te lossen. Hieronder kunt u lezen welke stappen u als patiënt kunt nemen als u een klacht heeft.

Bent u ontevreden over de bejegening, behandeling of rekening van ons? Dit is wat u eraan kunt doen:
Praat met ons! Vraag om een verhelderend gesprek met uw tandarts. Meestal lost dit al veel op. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt of wat u dwars zit. De tandarts kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk te weten, dat u een probleem heeft. U kunt dan samen zoeken naar een oplossing.

Vraag advies van het TIP. Als u er samen niet uitkomt of u wilt uw klacht met een onafhankelijke partij bespreken, kunt u telefonisch informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), telefoonnummer 0900 20 25 012, € 0,90 per gesprek. Het TIP is opgericht door de KNMT. De TIP-medewerker kan met u meedenken hoe u het beste met uw tandarts in gesprek kunt gaan en geeft u hiervoor tips en handvatten.
Dien een klacht in. Komt u er alsnog niet uit? Dan kunt u via het KNMT-klachtenformulier op de website van de KNMT een klacht indienen.
Nadat u een klacht heeft ingediend, neemt een klachtenfunctionaris contact met u en de tandarts op om te bemiddelen.
Als uw klacht niet wordt opgelost met de hulp van de klachtenfunctionaris, dan kunt u uw klacht nog laten beoordelen door de Geschilleninstantie Mondzorg. Deze doet een bindende uitspraak over de klacht.
Aan de bemiddeling zijn geen kosten verbonden. Dat geldt ook voor de klachtbehandeling. Als u het TIP belt, betaalt u een vast bedrag per gesprek.

Afspraak wijzigen
chevron-down