Tandartskosten

De Tandartstarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Wij vermelden op de rekening alle verrichtingen die zijn uitgevoerd met een code. Die code bestaat uit een letter en twee cijfers (bijvoorbeeld C11, periodieke controle). Met behulp van de codes op de rekening kunt u in de ‘Tariefbeschikking tandheelkundige zorg’ controleren of de bedragen op uw nota juist zijn. U kunt hiermee alleen controleren of de bedragen juist zijn. Waarom de tandarts of mondhygiënist deze verrichtingen heeft uitgevoerd bij u, vindt u niet terug op deze tarievenlijst. Uw tandarts of mondhygiënist kan u hierover informeren.