Digitale formulieren

Wij proberen zo papierloos als mogelijk te werken. Dus de meeste verstrekte informatie gaat via e-mail. Als ondersteuning voor onze administratie hebben wij digitale voorlichtingsformulieren met behulp van deze kunnen wij u uitgebreid informeren over de behandelingen en de alternatieven.