Sinds Tandarts Demirel in Ede …

By Demirel 27. augustus 2018

Sinds Tandarts Demirel in Ede werkzaam is, zijn wij altijd bij hem onder behandeling geweest en we zijn uitermate tevreden over zijn patiëntvriendelijke instelling. Hij licht je altijd uitgebreid in over wat er te gebeuren staat. Spijtig dat we de praktijk nu wegens verhuizing moeten gaan verlaten.

comments

add comment

Your comment will be revised by the site if needed.