PREVENTIE

By Demirel 25. september 2018

Cariës ontstaat meestal geleidelijk en kan in een vroeg stadium gestopt worden wanneer er op tijd wordt bijgestuurd.

comments

add comment

Your comment will be revised by the site if needed.