Demirel gaat zorgvuldig te werk …

By Demirel 27. augustus 2018

Demirel gaat zorgvuldig te werk, bespreekt alles wat hij doet, en verwijst waar nodig naar een specialist.

comments

add comment

Your comment will be revised by the site if needed.