Behandeling zelf gebeurt met veel zorg en aandacht.

By Demirel 27. augustus 2018

Buitengewoon goede bejegening met veel aandacht voor de patient en zeer duidelijke uitleg van wat er precies gedaan wordt in de behandeling. Behandeling zelf gebeurt met veel zorg en aandacht.

comments

add comment

Your comment will be revised by the site if needed.